Project Description

תיקון נגד עין הרע

תיקון להוצאת עין רעה במקרה שבו אנו חשים את השפעתה עלינו או על אחד מיקירינו.

עין רעה היא מהדברים ש'מוציאים את האדם מן העולם' – כדברי חז"ל במשנה.

זוהי מציאות של מבט עין שגורם לנזק מוחשי בחפץ או האדם שעליו מביטים. זהו כח שאותו טבע הקדוש ברוך הוא בבריאה.

לעיתים עלול האדם להתפעל מאוד ממשהו ולהטיל בו עין רעה – אפילו ביקרים לו מכל, בניו ובנותיו ואפילו בעצמו!

בספרים הקדושים נכתב כי "הרבה פגעים ומקרים רעים נגרמים מהעין".

איך 'מתקנים' את המצב?

ראשית, להתחיל לנהוג בצניעות. לא לנקר עיניים.

בתורת הקבלה ישנה התייחסות רחבה לכל נושא העין. ישנם תיקונים שאותם עורכים הרבנים במסורת המקובלת בידם מדורי דורות ועל פי המסור לנו מאת רבי שמעון בר יוחאי, הזוהר הקדוש ואר"י הקדוש. הקבלה מציעה שיטות שונות להסרת עין הרע באמצעות עופרת, למשל, אבל זאת יש לעשות רק במקרים חמורים, ורק אצל רבנים מוכרים – ולא אצל מיסטיקנים למיניהם.

חוששים שנכנסה בכם או במשהו הקשור אליכם עין רעה? פנו לרב שמומחה בנושא ובקשו ממנו שיערוך תיקון.

על פי רוב, המביט ב'עין הרע' בחברו הוא אדם שצר לו בראותו את הטוב שיש לחברו, הוא מקנא בו.

במקרים אחרים עלולה להכנס עין רעה גם ממקומות שאינם צרות עין וקנאה: כל התפעלות שמובעת על ידי האדם וכשרגשותיו יוצאים מגדרם מחמת אותה התפעלות – בכך הוא מטיל עין הרע באדם או בחפץ ממנו הוא מתפעל.

כח ראייה כזה, אינו נחלתם הבלעדית של צדיקים בלבד, אלא של כל אחד ואחד. בתלמוד נאמר בשמו של האמורא רב (ב"ק קז ע"ב) שבשובו מבית הקברות אמר ש- 99 אחוז מתוך אלו שנקברו שם מתו מעין הרע, ורק אחוז אחד מת בדרך הטבע (מחמת מחלה או זקנה וכיו"ב). מפני שכל אחד ואחד יש לו כח בעיניו להזיק או להיטיב, הן לעצמו והן לשני.

חשוב מאוד שלא ללכת אחרי מנהגי הגויים ולא להידמות להם, ישנן אמונות טפלות רבות בכל הקשור לעין הרע וחלקן אסורות ממש מן התורה מצד האיסור ללכת בחוקות הגויים. במקרים רבים דברים שכאלה עלולים להזיק.

ישנם מספר הסברים לדרך שבה משפיעה העין על המציאות. אחד ההסברים המרכזיים הוא (בדברי הרב אליהו אליעזר דסלר):

נפשות כל בני האדם קשורות זו בזו, וחייהם תלויים זה בזה בשורשם הרוחני. אם אחד מקנא בחברו ועינו צרה בו, יתכן שיוכל לגרום על ידי זה למעט מחברו מ'שפע החיים', וממילא יהיה עלול לנזקים ולאסון.

אגב: מאותה סיבה, הטלת עין רעה עלולה לפגוע גם במביט, לא רק במי שנכנסה בו העין.

הרב דסלר כותב גם שהאדם הניזוק מעין הרע אשמתו היא שבאיזה דרך או אי זהירות עורר קנאה בלב חבירו עליו וגרם לו צער, שהרי ללא ספק המקנא בחבירו מצטער הוא, ועל צער זה שגרם בכך שלא הצניע עצמו ואת אשר שָׁפַע ה' עליו – ראוי הוא לעונש.

חשוב לציין כי באמת אין לאף אחד כוח להזיק מלבד לקדוש ברוך הוא. אולם, כמבואר בתורת הקבלה, מתנהל כל העולם בדרך של 'השפעות רוחניות' שהן מעין 'צינורות' שדרכם 'זורם' כל המגיע לעולם. זהו מה שנקרא בלשוננו 'דרך הטבע' שמתנהלת מתוך הסתר פנים. לכן כאשר מסיבה רוחנית כלשהי קיימת סיבה שבעטייה מגיע לאדם נזק כלשהו – עלול להיות שבעת שמוטלת על אותו אדם עין רעה זהו ה'צינור' שדרכו מקבל האדם את הנזק.

את זה חשוב לתקן!

הרבנים והמקובלים שמבצעים את התיקון