Project Description

תיקון לשלום בית

תיקון על פי תורת הקבלה להשכנת שלום ואהבה בבית ובין בני הזוג. לחיי זוגיות מאושרים.

באחת מברכות החופה נאמרות המילים "אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה … אהבה ואחווה, שלום ורעות". אותו אלוקים שברא, יש מאין, את החתן והכלה – בבריאת אדם וחווה ביום השישי לבריאת העולם – הוא שבורא, יש מאין, את הששון והשמחה וגם את האהבה והשלום בבית.

לפני בריאת בת-הזוג הראשונה בעולם אמר ה' "אעשה לו עזר כנגדו". את המשמעות המנוגדת שבין 'עזר' (עזרה) ל'נגדו' מסבירים חז"ל ואומרים שכאשר האדם זוכה – הזוגיות משמשת אותו ועוזרת לו בחיים. אך באם אינו זוכה – האשה נגדו, אויבת ועוינת. כך בדיוק להיפך – מצד האיש כלפי האשה.

כל זוג נשוי יוכל לספר על רגעים יפים יותר ויפים פחות בחיי הנישואין. גם בנושאים וזמנים שבהם לא היתה לבני הזוג האפשרות לשלוט על המתרחש סביבם.

מה עושים כאשר חשים שבבית אין 'שלום בית'? מה עושים במצב שבו במהלך כל היום כולו עולים רק קולות של מריבה, כעס ומדון?
לפעמים זו עין רעה שנכנסה על בני הבית, לפעמים זו גזירה קשה שנגזרה משמים על ערעור שלוות בני הבית, לפעמים מדובר במצב שבו משהו 'לא עובד' מהיסוד.

ברבים מהמקרים הללו נדרש 'תיקון' רציני לבית ולזוגיות.

במצב שכזה ניתן לפנות לרב מומחה שיערוך תיקון על פי תורת הקבלה. במהלך התיקון יוזכרו שמות בני הזוג עם שמות הוריהם בתוך תפילות מיוחדות על פי המקובל מדורי דורות. בתפילה שאכן תוסר הגזירה מהבית ובני הבית ימצאו בחזרה את הדרך להשכנת השלום, האהבה והאחווה בבית.

הרבנים והמקובלים שמבצעים את התיקון