Project Description

תיקון לפיריון

תיקון על פי תורת הקבלה – למצב שבו ההמתנה לאושר מתארכת ונראה שמשהו מוחשי מפריע ומעכב.

אחד מהרצונות הבסיסיים ביותר שיש לכל הייצורים בעולם הוא הרצון להמשכיות, לצאצאים. זהו רצון קיומי של הבאת חיים חדשים לעולם, חיים שימשיכו אותנו הלאה.

כל יהודי מייחל ומתפלל לילדים שימשיכו את מורשת אבותיו ואת מורשתו. בנים ובנות שימלאו את הבית בקולות צהלה ושמחה. ילדים שנוכל להעביר להם את מה שקיבלנו אנו, חכמה ונסיון-חיים. לעצב את אישיותם ולחנכם לדרך הישרה והטובה.

מה עושים כשזה אינו מגיע? מדוע יש כאלה שמחכים, מצפים וממתינים – אך ילדים אין?

לא את כל הנעשה בעולם אנו מסוגלים להבין.

'חשבונות שמים' אינם חשבונות בני האדם. בתורת הקבלה נאמר כי לעיתים יש עיכובים הקשורים לעניינים רוחניים, לעולמות עליונים, למעשים שהיו בעבר והשפעתם היתה גדולה מאוד. כה גדולה עד שהיא היא הגורמת לעיכוב הגדול בהבאת ילדים לעולם.

במקרים רבים ישנם 'דינים קשים' וגזרות שנגזרו על האדם עד שלעיתים נראה כי שערי שמים נעולים.

יש כאלה שבמצבם הנוכחי אינם ראויים או מסוגלים לשמש כ'כלים' להורדת נשמה לעולם מסיבות שונות. לעיתים אלה דווקא סיבות חיוביות – כגון כאשר הנשמה הממתינה הינה נשמה 'גבוהה' במיוחד.

במצב שכזה כדאי לעשות 'תיקון לזרע של קיימא'.

לפנות לרב גדול שיעשה את הנדרש לתקן את שורש הנשמה של האב והאם. לסייע בהסרת המעכבים והמפריעים הרוחניים שעוצרים את הגעת האושר הגדול.

תיקון שבזכותו אולי, סוף סוף, ישמע בביתכם קול פעיית תינוק משלכם.

הרבנים והמקובלים שמבצעים את התיקון