Project Description

תיקון לזיווג

תיקון לשורש נשמת האדם ושורש מעשיו הרוחניים. בכח התיקון לסייע במציאת הזיווג הנכון והראוי לאדם לבניית משפחתו ולחיים מאושרים.

ארבעים יום לפני יצירת הוולד מוכרז בשמים מי ינשא למי. לכל אדם יש את הזיווג שלו עוד לפני לידתו, אז למה לעיתים זה מתעכב ומתעכב, מתמהמה ונראה רחוק? סיבות רבות לכך. חכמי ישראל אומרים כי אחת המרכזיות שבהן היא זו הקשורה למעשיו של האדם.

בורא העולם התאים את טבעיו ותכונותיו של כל אדם לבן או בת הזוג על פי שורש נשמתו וכוחותיו. התאמה שבזכותה לו רק ירצו יוכלו לחיות חיי זוגיות נפלאים.

כל אחד מבני הזוג חי את חייו, מילדות, בעולם שבו הוא נולד וגדל. בהגיעם לנקודת המפגש מגיע רגע ה'זיווג' ביניהם למשפחה אחת. ככל שהאדם מכין את עצמו טוב יותר ונכון יותר – כך תהיה הזוגיות טובה ונכונה יותר.

לעיתים מגיע האדם לנקודת המפגש כשהוא אחרי שנות רווקות שבהן עשה מעשים שאינם ראויים, לעיתים הוא אוסף בדרכו אל רגע המפגש עם בת זוגו המיועדת כשהוא אינו ראוי לה – וכן להיפך – בת זוג שאינה ראוייה לבן זוגה עקב מעשיה עד כה.

הזיווג נקבע על פי שורש הנשמה, אך לעיתים מהשורש הזה צמח העץ לכיוון לא נכון.

במצב שכזה ישנה מניעה למפגש בין בני הזוג לחיים משותפים.

מה עושים?

עושים תיקון!

בתיקון הנערך על פי תורת הקבלה אפשר לעורר על האדם רחמים וזכויות. להתפלל עבורו ולפעול למען שורש נשמתו.

אחרי תיקון שכזה גדלים סיכוייהם של כל מעוכבי השידוך למציאת בני זוגם הראויים להם לפי שורש נשמתם.

למצוא את עצמם ניצבים מתחת לחופה – בונים בית נאמן בישראל.

הרבנים והמקובלים שמבצעים את התיקון