Project Description

רבני מוסדות בבא סאלי

רבני וראשי מוסדות ע"ש בבא סאלי בנתיבות עומדים בראשות המוסדות והכוללים הנמצאים בנתיבות וחלקם אף שוכנים בציונו הקדוש של בבא סאלי זיע"א.

אברכי הכוללים הינם בני עליה שעתידים להיות מורי הוראה בישראל. רבני המוסדות מקבלים מידי יום ובסבר פנים יפות את המוני בית ישראל הבאים לבקש ישועות בציונו של בבא סאלי. כחלק מהעשייה שלהם למען עם ישראל הם מזכירים את שמות הפונים שאינם יכולים להגיע לציון הקדוש ומתפללים עבורם בכל עניין שעבורו הם פונים וגם מדליקים נרות לזכות הפונים בבקשה להדלקת נר עבורם בציון הקדוש.

בתרומתכם למוסדות אתם נהיים שותפים מלאים לאחזקת מוסדות החינוך בהם מתחנכים למעלה מ-1000 תלמידים במעונות יום, גני ילדים, תלמוד תורה לבנים, בית יעקב לבנות, ישיבה לבחורים מצטיינים ורשת כוללי אברכים להוראה ודיינות. כחלק מצוואתו של בבא סאלי זיע"א אותה מסר לבנו האדמו"ר, המוסדות מפעילים מערך של פעילות רווחה באזור הדרום.

במסגרת פעילות הרווחה הנהלת המוסדות מחלקת מידי יום מאות ארוחות חמות לילדים במוסדות החינוך וארוחות חמות ישירות לבתי המשפחות כאשר הכל תוך שמירה על כבודם של המשפחות. מתוך תפיסה חינוכית הדוגלת לחינוך למצויינות ומתוך רצון לדאוג לקידומו של כל תלמיד ותלמידה, הנהלת המוסדות מפעילה פרויקט רווחה חינוכית ומחזיקה חונכים וחונכות לטובת קידום לימודי וחינוכי של תלמידים ותלמידות מרחבי העיר נתיבות המגיעים ממשפחות מחתך סוציו אקונומי נמוך. לאחרונה החלו במוסדות לתכנן את השיפוץ הגדול במתחם ציונו הקדוש של בבא סאלי זיע"א.

השיפוץ יתבצע לרווחת מאות האלפים המגיעים מידי שנה להתפלל בציון הקדוש, ובתרומתכם הנכבדה אתם זוכים להיות שותפים בפרויקט הקדוש והחשוב הזה וזכות בבא סאלי זיע"א תעמוד לכם ולבני ביתכם לכל הברכות והישועות ותזכו לבריאות ולשפע ברכה והצלחה בכל מילי דמיטב.

באפשרותכם לקבל ברכה או תיקון מרבני מוסדות בבא סאלי ולתרום למוסדות באמצעות אפליקציית תיקון.

סוגי תיקונים שהרב מבצע

סוגי הברכות שהרב מברך