Project Description

רבני ציון רבי נחמן מברסלב באומן

שליחי 'איחוד ברסלב באומן' הנמצאים בציון רבי נחמן מברסלב זיע"א באומן – מעתירים עבור הזקוקים לישועה ורחמים 24 שעות ביממה.

בכל זמן בו אתם חשים צורך לבקוע את שערי הרחמים, בעת צרה או כשאתם מייחלים ומצפים לישועה – השליחים הנאמנים של 'איחוד ברסלב באומן' הארגון הפועל בשליחות רבני ברסלב בציונו של רבי נחמן – ייגשו עבורכם אל הציון הקדוש, יתנו פרוטה לצדקה וידליקו נר, ויאמרו בשליחותכם את בקשתכם ויתפללו שתתמלאנה משאלות לבכם.

רבי נחמן התבטא כי הסתלקותו אינה אלא כמי שעובר מחדר זה לחדר השני, וגם אחרי פטירתו יישמע את בקשותיהם של הבאים אל קברו ויעתיר עבורם. השליחים מטעם רבני 'איחוד ברסלב' נמצאים כאן בציון, עבורכם ועבור יקיריכם.

באפשרותכם לקבל ברכה או תיקון מרבני ציון רבי נחמן מברסלב ולתרום לעמותת איחוד ברסלב באמצעות אפליקציית תיקון.

סוגי תיקונים שהרב מבצע

סוגי הברכות שהרב מברך