Project Description

rav

רבני הישיבה לומדים תורה יום יום בישיבה השוכנת על ציון אדוננו התנה"ק רבי שמעון בר יוחאי ובעמוקה על קברו של התנא יונתן בן עוזיאל. הרבנים עברו הכשרה לרבנות בהתאם לתכניות לימודים מסודרות להכשרת רבנים ודינים לארץ ולתפוצות וממשיכם את מסורת החכמים והרבנים הספרדים אשר החזיקו את ציון קבר השב"י התפללו ולמדו בו תורה מזה כחמש מאות שנה.

הרבנים נבחנו ברבנות הראשית לישראל, וקבלו תעודות הסמכה לרבנות. לישיבה סניף גם בעיר העתיקה של צפת, סמוך לבית העלמין העתיק ולקברי הצדיקים מרן ר' יוסף קארו והאר"י הקדוש. בישיבה לומדים כ-40 אברכים נשואים בעלי משפחות העסוקים אך ורק בלימוד תורה ומקבלים מלגה לפרנסת משפחותיהם.

הרבנים מפיצים תורה בצפת ובסביבותיה בשיעורי תורה בבתי כנסת למבוגרים ולילדים.

העמותה מסייעת לנזקקים, בין היתר מחלקת קמחא דפסחא לקראת פסח.

לעמותה יש גם תלמוד תורה – בית ספר וגני ילדים, בהם לומדים כ-200 תלמידים – תינוקות של בית רבן, המחונכים על ברכי התורה והמצוות, למידות טובות, לדרך ארץ ליראת שמים ולאהבת תורה.

רבני הישיבת תנה"ק הקדוש רבי שמעון בר יוחאי זיע"א שליד הקדשות הספרדים בצפת ובמרון מעתירים בתפילה יום יום ומדליקים נר בציון לקבלת תפילותיכם ובקשותיכם.

באפשרותכם לקבל ברכה או תיקון מרבני ישיבת רבי שמעון בר יוחאי ולתרום למוסדות באמצעות אפליקציית תיקון.

סוגי תיקונים שהרב מבצע

סוגי הברכות שהרב מברך