Project Description

מיקום: בית לחם, ישראל

קבר רחל

ציון קברה של רחל אמנו – אחת מארבע האמהות של עם ישראל. האמא שקול בכייה ותפילתה על בניה נשמע בשמים.

בעת לידת בנימין, בנה השני, מתה רחל בהיותם בדרך, כשהיא בת 36 שנים. יעקב אבינו החליט לקוברה באותו מקום, על אם הדרך, בכדי שבניה יוכלו להתפלל אצלה בעת צרה.

רחל אמנו היתה אחותה הצעירה של לאה. יעקב עבד שבע שנים בכדי לשאת את רחל, אולם לאה ניתנה לו במרמה. רחל הבינה שלאה עלולה להיפגע מהרגע בו יתגלה כי היא נישאת במרמה ליעקב. ולכן התעלתה על עצמה וגילתה ללאה את ה'סימנים' שסוכמו מראש בינה לבין יעקב בכדי למנוע את אותה רמאות.

שנים רבות לאחר מכן, בעת שירושלים נכבשה ותושביה היהודים נלקחו בשבי לארץ אחרת, חלפו הגולים בדרך הסמוכה לקבר רחל. הם פנו אל ציון הקבר והתפללו בדמעות שרחל תעורר עליהם רחמים. במדרש מסופר שבאותם רגעים נשמע "קול ברמה" – רחל יצאה, עמדה על קברה ובכתה על בניה לפני בורא העולם. רחל הזכירה את הזכות הגדולה של מסירת הסימנים לאחותה. הקב"ה נענה לה ניחם אותה והבטיח לה את הגאולה העתידית במילים שהפכו לסמל: "מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאם יהוה ושבו מארץ אויב".

מאז ועד היום מגיעים יהודים מכל רחבי העולם לקבר רחל כדי להתפלל אצל האמא של כולנו. במיוחד משמש המקום ככתובת לתפילות ותחנונים עבור נשים הבאות כדי להתפלל על כל עניין אפשרי.

לקבר רחל נקשרו סגולות רבות הקשורות לפריון, לידה קלה ושמירה מכל רע.

תאריך פטירה: י"א בחשוון


סוגי התיקונים המומלצים למקום זה

סוגי הברכות המומלצות למקום זה

הרבנים והמקובלים המברכים במקום זה