Project Description

עילוי נשמה – לימוד

לימוד תורה לעילוי נשמת יקירנו. במהלך ימי האבלות או בכל עת.

צער גדול ישנו בקרב בני המשפחה בעת שאחד מבני המשפחה הקרובים נפטר מהעולם ונשמתו עוברת ל'עולם הבא'.

הצער גדול במיוחד בידיעה שלא נוכל יותר לראותו. אנו רוצים כל כך לסייע לו שם בתיקון נשמתו ובהעלאתו למקום גבוה יותר ויותר. לעשות נחת-רוח לנשמתו.

בספרים הקדושים כתוב בבירור שעיקר הנחת-רוח לנפטר הוא על ידי לימוד תורה. כך כתוב בספר הזוהר הקדוש, וכן בספר יוסף אומץ למהר"י: "לימוד התורה מועיל שבעתים לנפטר מכל תפילה ועל ידי כן מכניסים את המת לגן עדן".

הלימוד שסגולתו ידועה ביותר לעילוי הנשמה הוא לימוד המשניות. משנ"ה – אותיות נשמ"ה.

הדבר הטוב והנכון ביותר הוא שבני ובנות הנפטר ילמדו, יתנו צדקה ויקיימו מצוות לעילוי נשמתו. באם אינם יודעים ללמוד משניות, הם יכולים בהחלט ללמוד כל לימוד תורני אחר, כגון הלכה, ספרי אמונה וכדומה.

באם הם אינם יכולים ללמוד לעילוי נשמתו כדאי ומומלץ שישכרו מישהו אחר שיעשה זאת למען נשמת הנפטר. עדיף בן תורה שלומד תורה.

כל מי שלומד לעילוי נשמת הנפטר יאמר לפני תחילת הלימוד אומרים את שם הנפטר/ת ואת שם אמו ולומר במפורשות שלימוד זה לעילוי נשמתו.

ניתן לשכור אדם שילמד במהלך החודש הראשון שלאחר הפטירה, וכן במהלך השנה. כמובן שניתן גם לאחר תום השנה והלאה.

כאשר לומדים תורה (וכאמור – בפרט משניות) לעילוי נשמת הנפטר, זוהי הנחת הגדולה ביותר עבורו. זו הדרך הטובה ביותר שבה נוכל 'לשלוח' אליו 'מתנות' שישמחוהו באמת בעולם האמת.

הישיבות שיקדישו את לימודי התורה לעילוי נשמת יקירך