Project Description

rav

כ"ק האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא (המכונה הבבא ברוך) הוא בנו וממשיך דרכו של סידנא בבא סאלי זצוק"ל.
מספר חודשים לפני הסתלקותו, הסיר בבא סאלי את הגלימה מעליו והלבישה לבנו האדמו"ר ואף אמר לו "לאחר הסתלקותי אתה תהיה זה שימשיך אותי במתן עצה וברכה לעם ישראל".

מזה למעלה משלושים שנה שהאדמו"ר מקבל קהל בחדרו שבציון אביו זצוק"ל ומידי שבוע באים אליו אנשים מכל העולם כדי להתייעץ ולהתברך בפרנסה, ברפואה, בזיווג, בזרע של קיימא, בהצלחה בכל עניין וכולם זוכים לאוזן קשבת וללב מבין וזוכים לישועות גדולות בכל עניין.

כחודשיים טרם הסתלקותו הגיש סידנא בבא סאלי לבנו צוואה ובה הורה לו להקים מוסדות חינוך של תורה כדי להפריח את השממה הרוחנית בארץ ישראל ובפרט בנגב וגם הבטיח לו שיתפלל להצלחתו ולהצלחת כל התורמים והמסייעים למטרה חשובה זו. כשהוא מצויד בצוואתו ובברכתו של מור אביו הקדוש והטהור החל האדמו"ר במלאכת הקמת קריה חינוכית מפוארת על שמו ולזכרו של סידנא בבא סאלי זצוק"ל.

בתרומתכם למוסדות אתם נהיים שותפים מלאים לאחזקת מוסדות החינוך בהם מתחנכים למעלה מ-1000 תלמידים במעונות יום, גני ילדים, תלמוד תורה לבנים, בית יעקב לבנות, ישיבה לבחורים מצטיינים ורשת כוללי אברכים להוראה ודיינות. כחלק מצוואתו של בבא סאלי זיע"א אותה מסר לבנו האדמו"ר, המוסדות מפעילים מערך של פעילות רווחה באזור הדרום.

במסגרת פעילות הרווחה הנהלת המוסדות מחלקת מידי יום מאות ארוחות חמות לילדים במוסדות החינוך ועוד ארוחות חמות ישירות לבתי המשפחות והכל תוך שמירה על כבודם של המשפחות. מתוך תפיסה חינוכית הדוגלת לחינוך למצויינות ומתוך רצון לדאוג לקידומו של כל תלמיד ותלמידה, הנהלת המוסדות מפעילה פרויקט רווחה חינוכית ומחזיקה עשרות חונכים וחונכות לטובת קידום לימודי וחינוכי של תלמידים ותלמידות מרחבי העיר נתיבות המגיעים ממשפחות מחתך סוציו אקונומי נמוך. לאחרונה החלו במוסדות לתכנן את השיפוץ הגדול במתחם ציונו הקדוש של בבא סאלי זיע"א.

השיפוץ יתבצע לרווחת מאות האלפים המגיעים מידי שנה להתפלל בציון הקדוש, ובתרומתכם הנכבדה אתם זוכים להיות שותפים בפרויקט הקדוש והחשוב הזה וזכות בבא סאלי זיע"א תעמוד לכם ולבני ביתכם לכל הברכות והישועות ותזכו לבריאות ולשפע ברכה והצלחה בכל מילי דמיטב.

באפשרותכם לקבל ברכה או תיקון מהאדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא שליט"א ולתרום למוסדות באמצעות אפליקציית תיקון.

סוגי תיקונים שהרב מבצע

סוגי הברכות שהרב מברך