Project Description

ברכה לשלום בית

ברכה לשלום בית, נשיאת חן הדדית, אהבה ושלום אמיתי בין בני הזוג לחיי אושר אמיתיים.

'מזל טוב'! הכוס נשברת מתחת לחופה, החיוכים והאיחולים מגיעים מכל עבר ובית חדש נבנה בעם ישראל.

הימים חולפים ולפתע מתברר שמשהו לא הולך, משהו לא זורם, משהו לא נראה כמו איך שאמור להיראות בית בישראל.
יותר מידי ויכוחים, רגעי מריבה מיותרים ותחושה כללית של מתח. מתח שפוגע מהותית ב'שלום בית'.

לפעמים ישנה תחושה כללית שבה פתאום בן\בת הזוג אינם מוצאים חן בעיני בן זוגם.

מה עושים?

הולכים לרב. מבקשים ברכה ועצה, הדרכה ותפילה, לעזרה משמים עבור כל ההחלטות הטובות שאנחנו מקבלים על עצמנו.
בהשכנת שלום נדרשות החלטות רבות מצד שני הצדדים. החלטות של הליכה זה לקראת זו, וזו לקראת זה. נדרש גם כח ליישום אותן החלטות.

תפילת הרב על בני הבית תשרה ברכה בבית, ברכה שמכוחה ובזכותה ישרור שלום בבית, בני הזוג ימצאו חן זה בעיני זה, והחיים ישובו למסלול הרצוי של המשך בניית הבניין, חינוך הילדים וחיים משותפים בזוגיות מושלמת.

הרבנים והמקובלים שמברכים את הברכה