Project Description

ברכה לפריון

ברכה לזרע של קיימא. בעת שהציפייה לאושר ארוכה מידי, או בעת שפשוט רוצים עוד אחד.

ילדים זה שמחה, ברכה ומתיקות אינסופית.

ציפייה ממושכת ללידת ילדים היא אחד הדברים הקשים ביותר.

חז"ל לימדו אותנו ש"מפתח של חיה" (לידה) נמצא אך ורק ביד הקב"ה בכבודו ובעצמו. הוא, ורק הוא, מחליט על הלידות.

בתלמוד מתואר גם כיצד מלאך מיוחד מגיע לפני בורא העולם רגע לפני הלידה ומגיש להכרעתו מה יהיה עתידה של הנשמה של התינוק הנולד – עשיר או עני, חכם או טיפש וכו'

הריון ולידה הם תהליך שכולו ברכה היורדת לעולם בדמות חיים חדשים. ברכה שבורא העולם בעצמו כביכול פותח את הדלת להגעתה.

כדי לזכות לכך עלינו להוסיף זכויות. להיות ראויים.

בנוסף: חז"ל גילו לנו שכאשר אדם זקוק לרחמים כדאי לו ללכת ל'חכם' – רב שלומד תורה, ולבקש ממנו ברכה, שיתפלל עליו.
ברכת הרב מועילה לפתיחת שערי הרחמים והישועה. 'צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים'.

אינספור אנשים מסתובבים בינינו לאחר שהוריהם ביקשו וקיבלו ברכה מצדיק ללידתם. זה בדוק ומנוסה.

הרבנים והמקובלים שמברכים את הברכה