Project Description

ברכה ללידה קלה

ברכה מרב עבור אשה הרה – להריון תקין, ללא תקלות חלילה, ולידה קלה. בבריאות שלמה של האם והעובר.

תשעה חודשים של תפילות וציפייה לאוצר היקר ביותר שקיים בעולם. תשעה חודשים של המתנה דרוכה לרגע הגדול שבו תרד נשמה חדשה לעולם. קול פעיית תינוק רך תפלח את חלל האוויר ותבשר על חיים חדשים של עוד נשמה יהודית שבאה לעולם הישר מתחת לכיסא הכבוד.

אחד הרגעים המרגשים ביותר שישנו בחיינו הוא גם הרגע שעליו אנו מתפללים יותר מכל.

תשעה חודשיים של חששות אינסופיים מפני תקלה חלילה. תפילות שהכל ילך כשורה עבור האם והעובר.

רגע לפני הלידה ניגש מלאך מיוחד אל הקדוש ברוך הוא ומבקש את הכרעתו באשר לעתיד התינוק שיוולד כעת: האם יהיה חכם או טיפש, עשיר או עני בן מזל כזה או אחר.

ואנחנו מתפללים ומייחלים, מאחלים לעצמנו ולתינוק את כל הטוב, שבעולם.

מתפללים על האמא שתעבור את הכל בשלום, עם כוחות ושמחה. ששום דבר לא יפגע חלילה באושר.

זהו הזמן לגשת לרב ולקבל מפיו ברכה חמה לאם ולעובר. שהכל אכן יעבור בשלום, שבריאות האם תתמיד ושהתינוק יוולד בקלות בריא ושלם בגופו ונפשו, בלי שום פגם או מום חלילה.

שהמאורע הגדול הזה יהיה מבורך!

הרבנים והמקובלים שמברכים את הברכה