Project Description

ברכה לחינוך ילדים

ברכה לחינוך הילדים בדרך הטובה והנכונה. בכח הברכה לסייע להורים ולילדים בבחירת הדרך הנכונה בחיים.

אחד האתגרים הגדולים ביותר שיש לנו בחיים הוא חינוך הילדים. אולי האתגר הגדול שבהם.

כולנו היינו ילדים. כולנו עברנו התמודדויות ואתגרים, הצלחות, ואפילו כישלונות שמהם למדנו גם מה לא כדאי לעשות.
כשזה מגיע לדור הבא – לילדים שלנו, נדמה שמשהו שונה.

ההתמודודיות כה שונות, המציאות סביבם כה אינטנסיבית, מלאה בגירויים כה רבים שאנחנו לא הכרנו ולא התמודדנו עמם!

לעיתים נדמה כי הם, הילדים האהובים והיקרים, רצים מהר מידי עבורנו. נראה לעיתים כי אנחנו והם דוברים שפות שונות לחלוטין.

אנחנו מעוניינים להעביר להם מעט ממה שקנינו ולמדנו במהלך חיינו, אך קצב החיים טורד מידי את מנוחתינו, לעיתים משכיחה המציאות המורכבת גם מאיתנו, את מה שרצינו ללמד ואת הרצון ללמד.

כתוצאה ישנם רבים החשים שמשהו חסר מצידם בחינוך הילדים שלהם. משהו גדול ומרכזי.

בנקודה זו אפשר להוסיף את השפעת החברים, המורים, בני המשפחה המורחבת וכמובן כלי התקשורת לסוגיהם השונים.
כמה מאתגר הוא החינוך!

כמה צער אופף את מי שילדיו אינם הולכים בתלם שאותו היה בשאיפתו להוליכם.

ומה עם ברכה מהרב?

ברכה, שיהיו לנו ההורים האוהבים, כוחות להתמודד, סבלנות לנווט ושכל טוב לדעת מה לומר ומה לא.

ברכה שה' יתן בלב ילדינו את האור הנכון ללכת בדרך הטובה והנכונה. את הכוחות להתמודד מול כל הפיתויים והחברה המבלבלת.

ברכה לחינוך טוב מצידנו והתמודדות נכונה מצידם.

ושיהיה רק נחת!

הרבנים והמקובלים שמברכים את הברכה