Project Description

ברכה למציאת זיווג הגון וטוב. בכח הברכה לסייע במציאת הזיווג הנכון והראוי לאדם לבניית משפחתו ולחיים מאושרים.

"לא טוב היות האדם לבדו" אמר בורא העולם וברא לאדם בת זוג.

חיי הרווקות הינם נטולי עול, דאגות פרנסה, בית וילדים. אולם כשהשנים חולפות והזוגיות מתמהמהת זה כבר פחות נחמד ונעים. זה "לא טוב".

רוב ככל בני האדם מעוניינים ורוצים בזוגיות יפה. חתונה עם מוזמנים שיבואו לחגוג, ועתיד משותף של חיי אושר עם התאמה מושלמת.

לחיות באושר, זה מה שכולנו רוצים. כשהאושר מתעכב, אנחנו נלחצים, ונלחצים שוב כשההורים והדודות מתחילים ללחוץ "מתי חתונה…?"

ברכה. זה מה שיכול לעזור במקרים רבים. ברכה מצדיק שעליו נאמר "צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים".

לגשת לצדיק שיזכיר את שמנו ושם הורינו לברכה לזיווג הגון בקרוב. שיתפלל לפני בורא העולם בכח תורתו וצדקותו שיזרז בוראנו את הגעת האושר.

שיהיה במזל טוב ובקרוב.

הרבנים והמקובלים שמברכים את הברכה