Project Description

מיקום: אומן, אוקראינה

אומן

קברו של רבי נחמן מברסלב, מייסד חסידות ברסלב. אחד ההוגים הגדולים והמקוריים ביותר בעולמה של החסידות.

רבי נחמן, המכונה מוהר"ן, נולד בעיר מז'יבוז' שבאוקראינה, ביום שבת, ראש חודש ניסן, בשנת תקל"ב (1772). אביו היה רבי שמחה, בנו של רבי נחמן מהורודנקא, מתלמידיו החשובים של רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות. אימו, פייגה, היתה בתה של אדל, בתו של הבעש"ט. בחייו הקצרים, שהיו רצופים סבל גופני ומחלוקות מרות עם גדולים מבני דורו, הצליח גם לכתוב כמה יצירות מופת וגם לסלול לו דרכים חדשות ומיוחדות בחסידות. רבי נחמן העמיד חסידות שנשארה נאמנה לתורתו ולאישיותו עד היום הזה.

ביום שלישי, י"ח תשרי תקע"א (1810), היום הרביעי של חג הסוכות, נפטר רבי נחמן בהיותו בן 39 ונטמן בבית החיים הישן באומן, לאחר שביקש מראש שיקברוהו בבית העלמין הזה מפני שבו טמונים אלפי יהודים שמתו על קידוש השם בגזירות שנת ת"ח. רבי נחמן הבטיח בחייו, וגם העמיד עדים לכך, כי מי שיבוא לקברו ויתן פרוטה לצדקה, ויאמר את עשרה מזמורי התהילים שתיקן (ה'תיקון הכללי'), הוא יוציא אותו "גם משאול תחתית". הבטחה זו מביאה בכל שנה אל המקום עשרות אלפי איש מכל רחבי העולם.

מנעוריו החל רבי נחמן להתבלט בכישרונות מיוחדים. הרבה להתבודד, להתענות ולהתפלל שעות רבות. רבי נחמן התחתן מיד לאחר בר-המצווה שלו.

החסידות שייסד רבי נחמן נקראת בשם 'ברסלב' מפני שבאלול שנת תקס"ב (1802) עבר רבי נחמן לעיר ברסלב (הנקראת בפי הגויים בראצלב). בכניסתו לגור שם התבטא שמאותו יום ואילך ברצונו שכינויה של חסידותו יהיה על שם העיר הזאת. הוא רמז זאת באותיות הפסוק "והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר" (יחזקאל ל"ו כ"ו), וכהמשך לדרשת חז"ל – "אל תקרי 'לב בשר' אלא 'לב בסר', שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו [כלומר אינו מקנא בשל חברו]", 'לב בסר' אותיות 'ברסלב'.

תלמידו המובהק הוא רבי נתן שטרנהארץ, (המכונה אצל חסידי ברסלב בשם 'מוהרנ"ת', מורנו הרב רבי נתן), וחברו רבי נפתלי. שניהם היו לתלמידיו הגדולים המובהקים, ועליהם אמר שהם היחידים מתלמידיו שניתן לומר עליהם שיודעים ומבינים קצת את ענינו ודרכיו.

בשנת תק"ע (1810) ביקש רבי נחמן שיחפשו עבורו דירה בעיירה אומן (כיום עיר באוקראינה, על אם הדרך בין קייב לאודסה). בליל שבת ראש חודש אייר תק"ע היתה שריפה גדולה בעיר ברסלב, וביתו של רבי נחמן נשרף בין שאר בתי העיר. בדיוק למחרת באו להודיעו שהדירה בעיר אומן מוכנה. הוא יצא מיד לדרכו, ועבר לגור באומן. במהלך אותה תקופה הצהיר שבא לגור ולהיפטר באומן כדי להקבר בבית העלמין הישן שם, שבו טמונים אלפי יהודים שמתו על קידוש השם בגזירות שנת ת"ח. ואכן, ביום שלישי, י"ח תשרי תקע"א (1810), היום הרביעי של חג הסוכות, נפטר רבי נחמן בהיותו בן 39 ונטמן בבית החיים הישן באומן.

רבים הם המצטרפים גם בימינו לשיטת ברסלב בזכות יכולתו המיוחדת של רבי נחמן לקחת מושגים עמוקים מהתורה ולהפוך אותם לנגישים, מובנים ושווים לכל נפש – גם בשפה המוכרת ומדוברת כיום.

רבי נחמן הסביר איך במעשה פשוט וגשמי מקופלים כל הסודות האלוקיים של הבריאה. הוא הדגיש את הערך של התפילה, ההתבודדות, האמונה התמימה והפשוטה וההימנעות מחקירה פילוסופית. ערך בפני עצמו ניתן בדבריו לחשיבות השמחה והעידוד מול קשיי החיים והתקופה, כדרך להשגת עוצמה וכושר עמידה מול מאורעות החיים. אחד המשפטים המפורסמים ביותר שאמר רבי נחמן היה: "ודע, שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל".

אחד מן החלקים המקוריים, המיוחדים והידועים ביותר בתורתו של רבי נחמן הם סיפורי המעשיות שסיפר בין השנים תקס"ז-תק"ע כסוג של העברת רעיונות עמוקים בדרך נסתרת ורמוזה.

רבי נחמן נקבר כאמור באומן. בשנים האחרונות נמצא מספר הישראלים שפוקדים את המקום בעלייה מתמדת. במיוחד מפורסמת ההגעה לאומן לימי ראש השנה. רבי נחמן התייחס במישרין לחשיבות ההגעה אליו לאומן בימי ראש השנה (ולאחר הסתלקותו – לציון קברו). רבי נחמן הכריז שביום זה יש לו כוח "לתקן ולעזור לכל אדם יהיה איך שיהיה…"

עשרות אלפי אנשים מגיעים לאומן בראש השנה והאווירה השוררת במקום סוחפת אליה המונים מידי שנה בשנה.

נסיעות מאורגנות נערכות גם במהלך השנה כולה לקבוצות של גברים או נשים, דתיים וחילונים, ספרדים ובני עדות המזרח, חסידים ו'מתנגדים'.
רבים הם המדווחים על ישועות שראו בעקבות התפילה על ציונו של רבי נחמן באומן.

תאריכי הילולה:
ראש השנה
י"ח תשרי, יום רביעי של סוכות.
חנוכה


סוגי התיקונים המומלצים למקום זה

סוגי הברכות המומלצות למקום זה

הרבנים והמקובלים המברכים במקום זה