סוגי ברכות

סוגי תיקונים

ברכה או תיקון בוידאו אישי

פניתם לרב בבקשת ברכה או תיקון – באמצעות אפליקציית 'תיקון'?

באפשרותכם לקבל הקלטת וידאו אישית שבה נראה ונשמע הרב בעצמו בעת עריכת התיקון או הברכה.

בהקלטה נראה הרב בעת עריכת התיקון עבורכם – עם הזכרת השמות שאתם מסרתם בבקשת הברכה או התיקון.

ניתן לצפות בברכה או להורידה למכשירכם ולהעבירה הלאה לבני משפחה וחברים.

כך תוכלו לראות ולשמוע בעצמכם, באופן אישי, את אמירת מילות הברכה, לענות 'אמן' וכמובן גם לחזק עמה את רוחם של עוד קרובים ואנשים היקרים ללבכם.

ברכה או תיקון בהקלטה אישית

פניתם לרב בבקשת ברכה או תיקון – באמצעות אפליקציית 'תיקון'?

באפשרותכם לקבל הקלטת אודיו אישית שבה נשמע קולו של הרב בעצמו בעת עריכת התיקון או הברכה.

בהקלטה נשמע קולו של הרב בעת עריכת התיקון עבורכם – עם הזכרת השמות שאתם מסרתם בבקשת הברכה או התיקון.

ניתן להאזין לברכה, או להורידה למכשירכם ולהעבירה הלאה לבני משפחה וחברים.

כך תוכלו לשמוע בעצמכם, באופן אישי, את מילות הברכה, לענות 'אמן' וכמובן גם לחזק עמה את רוחם של עוד קרובים ואנשים היקרים ללבכם.

ברכה או תיקון בפתקא טבא

פניתם לרב בבקשת ברכה או תיקון – באמצעות אפליקציית 'תיקון'?

באפשרותכם לקבל 'פתקא טבא' – ברכה כתובה בחתימת כ"ק הרב שליט"א עם הזכרת שם המתברך ותוכן הברכה – לרפואה, פרנסה, זיווג או כל עניין.

ניתן להוריד ולשמור את ה'פתקא טבא' במכשירכם, ולהעבירה הלאה לבני משפחה וחברים.

כך תוכלו לקרוא בעצמכם את מילות הברכה, לחזק עמה את רוחם של עוד קרובים ואנשים היקרים ללבכם, וכמובן גם לשמור אותה בארנק כסגולה לשמירה והצלחה.

ברכת צדיק.

מילות ברכה ואיחולים לטוב הנאמרים מפי אדם צדיק.
פועלים מכח הפסוק "צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים".

בספר התהילים כתוב "רצון יראיו יעשה ואת שוועתם ישמע ויושיעם" (תהילים קמה, ט). כתוב גם "וְתִגְזַר-אמֶר וְיָקָם לָךְ" (איוב כב,כח). חז"ל מגלים לנו שמכאן נלמד הכלל לפיו 'צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים".

בתלמוד כתוב גם "מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם שבעירו, ויבקש עליו רחמים". במקום אחר בתלמוד כתוב ביתר חריפות: הקדוש ברוך הוא אומר כביכול "אני מושל באדם. מי מושל בי? צדיק! שאני גוזר גזרה והוא מבטלה". חז"ל גילו לנו שלברכת הצדיק יש כח נוסף, מעבר לתפילות הרגילות של כל אדם בעת שהוא זקוק לרחמי שמים.ברכת הצדיק "מעוררת רחמים" על האדם, וזהו הדבר החשוב ביותר שהאדם זקוק לו בעת צרה, מחלה, או כל צורך בישועה.

הצדיק גוזר ומברך במצבים שבהם נראה כי בדרך הטבע ישנה צרה, בעיה, מחלה, או כל עניין אחר – והקדוש ברוך הוא מקיים את דבריו ומצמיח ישועה חדשה, לעיתים גם בשינוי מוחלט מדרך הטבע. לברכת הצדיק יש כח לשנות את הטבע גם נגד ההגיון הנראה לעין!

איך זה עובד?

מהו הכח הטמון בברכת הצדיק?

לפני הכל חשוב להזכיר כי הרצוי ביותר הוא שכל אדם יתפלל על עצמו. תפילה היא כח עצום ולכל יהודי יש כח להתפלל בעצמו ולבטל גזירות קשות. בהתייחסות רחבה לכל הנושא מן הראוי לציין תחילה כי על האדם להאמין שהרב הוא שליחו הנאמן של הקדוש ברוך הוא, ולא פועל ישועות ובעל נפלאות בפני עצמו.

אחד מיסודות האמונה היהודית הינו "שהבורא ברוך הוא – הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים". לכן על כל עניין אל לו לאדם לבקש ולחפש מי שיעזור לו בזה חוץ מאצל האלוקים בעצמו. אפילו למלאכים (שדרכם מושפע ונעשה כל מה שה' משפיע לעולם) אסור להתפלל ולבקש מהם עזרה! אך ביהדות מקובל וכתוב בפירוש כי ברכת הצדיק הינה מעין 'צינור' שדרכו 'זורם' השפע שיורד אל האדם משמים. בברכת הרב יש כח רב מאוד להשפעת כל הנדרש לאדם בחיי העולם הזה.

ישנם כמה הסברים לרעיון זה:

א. כח התורה שבו: התורה זהו רצון ה', כשהצדיק לומד תורה הוא מחובר עם רצון ה' ולכן דבריו נשמעים למעלה.

ב. שבירת הטבע: האדם נולד עם טבע של תאוות לחומריות. כשהצדיק 'שובר' את טבעו – תאוותיו ורצונותיו החומריים בכדי ללמוד תורה ולעבוד את ה' באמת – גם הקדוש ברוך הוא שובר על פי גזרתו את הטבע ומשנה אותו לטובה.

ג. צדיק יסוד עולם: הצדיק הוא יסודו של עולם, כמובא במשלי (י,כה) "וצדיק יסוד עולם". הצד הרוחני של הצדיקים בעולם הוא המעמיד של העולם וכל העולם זוכה בזכות הצדיק.

ד. סיוע אלוקי בתיקון העולם: לצדיק יש יעוד, לתקן את העולם בהשפעה לאנשים. לכן בכדי לסייע לו בשליחותו לשנות ולהיטיב את העולם ניתנו לו כוחות שיעזרו לו.

ה. פה קדוש: האדם השומר פיו נעשה הפה כמו כלי שרת, כלי של בית המקדש. כמו שכלי שרת מקדש את המנחה הניטלת לתוכו, כך גם הדיבור היוצא מפיו של האיש ששומר על קדושת פיו – הופך להיות קדוש. דיבור קדוש מסוגל לפעול ולעשות הרבה מאוד. (על פי דברי רבינו יונה גרונדי, בעל "שערי תשובה")

ו. סיוע לכח הבחירה האנושי: העולם הזה הוא עולם של "הסתר" – בני האדם אינם רואים באופן גלוי את העובדה שהאלוקים הוא המנהל את העולם ומקיים אותו בכל רגע ורגע. אנשים רבים מתבלבלים ומתקשים להאמין במה שאינם רואים במו עיניהם.

לעיתים האלוקים משנה את הטבע על פי ברכת צדיק, בכדי שכח הבחירה לא יאבד את משמעותו.

לעתים האדם אינו מצליח להתרומם לבדו אל החשיבה הנכונה והאמונה בהשגחה פרטית שהיא מעל לטבע הנראה. בכוחה של ברכת הצדיק לסייע לו. לעתים מראים לנו משמים כיצד ברכת צדיק מתקיימת, כדי לאותת לנו שוב על קיומו של הצד הטוב ועל כח הבחירה שלנו בטוב.