חלק מההכנסות מסייעות לנו לפעול ולהגיע לכל יהודי ויהודי בעולם ובכך להנגיש בקלות את המקומות הקדושים וגדולי הרבנים בארץ ובעולם

אפליקציית תיקון משמשת בנוסף כפלטפורמה לגיוס תרומות לעמותות מהגדולות והמוכרות בארץ.
עמותות אלו תומכות מידי יום באלפי נזקקים, חולים, קשישים, יתומים, אלמנות חסרי כל, מוסדות תורניים ואברכים.
בתרומתכם לעמותה שסוכמה מראש, התורם יקבל ברכה או תיקון מרב או מקובל המזוהה עם העמותה.