Project Description

rav

מעומק הלב מתפללים רבני ארגון 'בת לחם יהודה' למען התורמים עבור לחם וחלב לילדים רעבים.

שם המבקש ושם אמו מוזכרים בכוונה רבה בכותל המערבי, בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון, בציון האר"י הקדוש שצפת, בציון התנא יונתן בן עוזיאל שבעמוקה (המסוגל לזיווג), ובציון התנא הקדוש רבי יהודה בר עילאי המסוגל לפרנסה. תפילות שנערכות עבור התורמים ובשליחותם, תפילות מעומק הלב עבור אנשים בעלי לב טוב שהעניקו משלהם לילדים רעבים ותרמו למענם את הלחם והחלב. אנשים שמבינים שהתרומה שלהם מחייה את הילדים הללו ומעלה חיוך על פניהם המיוסרות.

כן! יש משפחות שזקוקות לעזרה גם בנושא הזה של לחם וחלב, מזון בסיסי והכרחי. משפחות שילדיהן חולקים פרוסה לשנים, ילדים שאינם זוכים בכל בוקר לצאת מהבית עם כריך או לשתות כוס חלב מזינה, ילדים שלעיתים הולכים לישון רעבים כי לאמא אין מה לתת להם להשביע את רעבונם. ילדים רעבים.

ארגון 'בית לחם יהודה' הוקם על ידי בני משפחתו של הבחור יהודה ז"ל ב"ר יצחק יבדל"ח שהלך לעולמו לאחר תקופה שבה התייסר מהמחלה הנוראה והוא בן 25 שנים בלבד.

בנשימות חייו האחרונות, רגעים לפני שנכנס לטיפול שממנו לא קם לאחר שמערכות גופו קרסו, ביקש יהודה מבני משפחתו שיסייעו לילדים נזקקים לזכרו. "אני לא זכיתי לילדים משלי, אנא, דאגו אתם לילדים במקומי".

כבר במהלך ימי השבעה החלו בני המשפחה לארגן את החלוקה הראשונה שממנה התפתח הארגון והעמותה לזכר יהודה בפעילות חלוקה שנערכת מידי שבוע לאלפי משפחות מכל רחבי הארץ. עשרות אלפי ילדים שבעים בזכות התרומות לארגון והלחם החלב שמגיעים אל פתח ביתם בידי מתנדביו.

הילדים הללו הם המלאכים השומרים של כל מי שתורם עבורם, כל מי שמסייע להם לגדול ולהתפתח. הם הסנגורים הטובים ביותר שניתן למצוא עבור כל צרה ומצוקה. רבני הארגון מוסיפים ומעתירים בתפילה מעומק הלב על כל מי שתורם לארגון, הרבנים משתדלים לקרוע שערי שמים עבור כל מי שזוכה לסייע לעוד ילד ללכת לישון שבע, לגדול ולהתפתח בלי שהרעב יציק.

באפשרותכם לקבל ברכה או תיקון מרבני בית לחם יהודה ולתרום למוסדות באמצעות אפליקציית תיקון.

סוגי תיקונים שהרב מבצע

סוגי הברכות שהרב מברך