אפליקציית תיקון משמשת כפלטפורמה לגיוס תרומות לעמותות מהגדולות והמוכרות בארץ.
עמותות אלו תומכות מידי יום באלפי נזקקים, חולים, קשישים, יתומים, אלמנות חסרי כל, מוסדות תורניים ואברכים.
בתרומתכם לעמותה שסוכמה מראש, התורם יקבל ברכה או תיקון מרב או מקובל המזוהה עם העמותה.